Dây Tết Chèn Aramid

Đặc Tính Dây Tết Chèn Aramid Dây Tết Chèn aramid được dệt từ nhũ tương polytetrafluoroetylen sợi aramid. Có khả năng kháng hóa chất tốt, độ bật cao, lưu lượng lạnh thấp. Có tốc độ cao, đặc tính mô đun cao...

Đọc tiếp