05 loại hóa đơn dùng trong kinh doanh

Hóa đơn là một trong những chứng từ quan trọng bắt buộc phải sử dụng trong các doanh nghiệp.  Chính vì vậy, để việc triển khai sử dụng hóa đơn được tốt nhất, các doanh nghiệp cần phải nắm được...

Đọc tiếp

Dây Tết Chèn Aramid

Đặc Tính Dây Tết Chèn Aramid Dây Tết Chèn aramid được dệt từ nhũ tương polytetrafluoroetylen sợi aramid. Có khả năng kháng hóa chất tốt, độ bật cao, lưu lượng lạnh thấp. Có tốc độ cao, đặc tính mô đun cao...

Đọc tiếp