Hóa đơn viết sai nội dung cần phải xử lý như thế nào?

Thực tiễn làm việc cho thấy, dù đã vô cùng cần thận và tỉ mỉ trong việc lập hóa đơn cho khách hàng, nhưng vì sơ suất nhỏ, nên việc viết sai nội dung trên hóa đơn vẫn có thể xảy ra. Vậy, trong trường hợp viết sai nội dung trên hóa đơn, doanh nghiệp cần phải xử lý như thế nào? Tiến hành hủy bỏ hay lập biên bản điều chỉnh hóa đơn?

Xử lý hóa đơn viết sai nhưng chưa giao cho khách hàng

Việc xử lý hóa đơn viết sai nhưng chưa giao cho khách hàng được phân ra thành các trường hợp khác như: hóa đơn chưa xé khỏi cuống, hóa đơn đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng hoặc hóa đơn đã giao và lấy lại đồng thời không có căn cứ nào chứng minh là đã giao.
Đối với các trường hợp này, doanh nghiệp sẽ tiến hành xử lý như sau: gạch chéo các liên, gấp ngược lên hoặc kẹp lại vào cuống (liên 2 đã xé) và tiến hành viết lại hóa đơn khác giao cho khách hàng.

hóa đơn điện tử

Xử lý hóa đơn viết sai và đã giao cho khách hàng

Đối với trường hợp hóa đơn viết sai và đã giao cho khách hàng, doanh nghiệp cần phải tùy vào từng trường hợp cụ thể để xử lý, cụ thể:

1. Đối với trường hợp người bán đã giao Hóa đơn cho khách hàng nhưng chưa cung ứng hàng hóa, dịch vụ; hoặc bên bán đã giao nhưng chưa bên nào kê khai thuế.
Trường hợp này sẽ được xử lý như sau: Hai bên sẽ tiến hành lập biên bản thu hồi hóa đơn (nêu rõ lý do thu hồi), sau khi thu hồi xong thì gạch chéo 3 liên viết sai, kẹp lại liên hai đã xé vào quyển hóa đơn, viết lại hóa đơn khác và giao cho Khách hàng.

https://wikitinhoc.net/luu-y-khi-tao-to-khai-mau-01gtgt-tren-htkk-moi-nhat/

2. Đối với các trường hợp người bán đã giao hàng hóa hoặc ung ứng dịch vụ; hoặc đã giao và một trong hai bên đã kê khai thuế.

Thì cách xử lý như sau:

Đối với trường hợp chỉ sai về tên, địa chỉ của bên mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.
Đối với trường hợp sai các thông tin, nội dung khác thì cả bên bán và bên mua tiến hành lập biên bản về việc xuất hóa đơn sai, nêu lý nội dung sai; Bên bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ lập hóa đơn điều chỉnh hóa đơn sai (ghi rõ số, ký hiệu, nội dung hóa đơn ghi sai; nội dung điều chỉnh).
Như vậy, trong bài viết này đã nêu rõ cách xử lý đối vưới từng trường hợp hóa đơn viết sai nội dung. Hy vọng qua bài viết này đã giúp doanh nghiệp hiểu hơn về quy trình xử lý hóa đơn viết sai nội dung.

https://wikitinhoc.net/